background-img

Utanonsering

Acer Inc. påkallar konvertering av tidigare utställt konvertibellån

STOCKHOLM (4 april 2019) – Acer Inc. har påkallat konvertering av sin konvertibel 2016/2018 i Starbreeze AB (publ) varvid konvertibeln kommer att konverteras till 4 072 295 nya aktier av slaget...

04 04 2019 15:30 / Posted by Starbreeze
Ändrat datum för årsstämma i Starbreeze AB (publ)

STOCKHOLM (2 april, 2019) – Styrelsen i Starbreeze AB (publ) har beslutat att senarelägga årsstämman till den 4 juni 2019. Årsredovisningen för 2018 kommer publiceras den 7 maj 2019.  ...

02 04 2019 17:10 / Posted by Starbreeze
Starbreeze huvudleverantör till nytt VR-center i Dubai

STOCKHOLM (24 augusti 2017) Det svenska destinationsbaserade Virtual Reality-företaget Enterspace – en del av Starbreeze-koncernen, har tecknat ett femårigt samarbetsavtal med ett betydande företag i Förenade Ara...…

24 08 2017 08:00 / Posted by Starbreeze
Starbreeze förvärvar VR-företaget Enterspace för 20 MSEK

STOCKHOLM, SVERIGE (12:e juni 2017) Starbreeze AB, en oberoende skapare, utgivare och distributör av underhållningsprodukter av hög kvalitet, har ingått avtal om förvärv av det svenska destinationsbaserade virtual reality (VR)-...

12 06 2017 17:45 / Posted by Starbreeze
Tidigare avtalsförhandlingar gällande IMAX VR Centers avslutade

STOCKHOLM (8:e juni, 2017) Starbreeze och IMAX har idag avslutat avtalsförhandlingarna gällande det fortsatta samarbetet kring IMAX VR Centers. Den tidigare intentionen om att tillsammans starta ett samriskbolag för helhetsk...…

08 06 2017 08:30 / Posted by Starbreeze
Starbreeze avvecklar hedge för personaloptioner

STOCKHOLM, SVERIGE (23:a maj 2017) Starbreeze AB har ingått avtal som innebär att merparten av den hedge bolaget haft för personaloptionsprogrammet 2014/2018 avvecklas genom en aktieplacering. Affären ökar Starbr...…

23 05 2017 08:00 / Posted by Starbreeze
Kommuniké från årsstämma i Starbreeze AB (publ)

Årsstämma i Starbreeze AB (publ) har hållits den 11 maj 2017 i Stockholm. Nedan följer en sammanfattning av beslut tagna vid årsstämman. För fullständiga detaljer avseende besluten vänligen s...…

12 05 2017 08:56 / Posted by Starbreeze
Starbreeze AB (publ) delårsrapport 1 januari 2017 – 31 mars 2017

Den fullständiga kvartalsrapporten finns att hämta på www.starbreeze.com/investor-relations/. Finansiella tabeller finns tillgängliga i slutet av detta dokument. FÖRSTA KVARTALET (JANUARI-MARS 2017) • Nettoom...…

11 05 2017 08:30 / Posted by Starbreeze
Nytt lanseringsfönster för OVERKILL’s The Walking Dead

STOCKHOLM, SWEDEN (5:e maj, 2017) Starbreeze AB meddelade idag tillsammans med sin partner Skybound Entertainment, att lanseringsfönstret för det pågående utvecklingsprojektet OVERKILL’s The Walking Dead har sen...…

05 05 2017 19:00 / Posted by Starbreeze
Uppdaterad årsredovisning för Starbreeze AB (publ) räkenskapsår 2016 finns nu tillgänglig

Hämta den korrigerade rapporten här: Starbreeze AB (publ) årsrapport 2016  Ändringshantering kan ses i fotnot här: Starbreeze AB (publ) årsrapport 2016 rev 1 Starbreeze håller årsst&aum...…

21 04 2017 15:50 / Posted by Starbreeze