background-img

Utanonsering

Årsredovisning för Starbreeze AB (publ) räkenskapsår 2016 finns nu tillgänglig

Ladda ner rapporten här: Starbreeze AB (publ) årsrapport 2016 Starbreeze håller årsstämma torsdagen den 11 maj 2017 klockan 16.00 på Hotel Rival, Mariatorget 3, Stockholm. ### För ytterligar...…

20 04 2017 20:33 / Posted by Starbreeze
Kallelse till ÅRSSTÄMMA i Starbreeze AB (publ)

Aktieägarna i Starbreeze AB (publ), 556551-8932, kallas härmed till årsstämma torsdagen den 11 maj 2017 klockan 16.00 på Hotel Rival, Mariatorget 3, Stockholm. Anmälan Aktieägare som önskar delta i...…

12 04 2017 10:49 / Posted by Starbreeze
Valberedningens förslag till styrelse inför årsstämman 2017

(STOCKHOLM, 6 april 2017) Starbreeze AB har nu underrättats om valberedningens förslag inför årsstämman den 11 maj 2017. Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av sex ordinarie styre...…

06 04 2017 22:00 / Posted by Starbreeze
Starbreeze AB (publ) bokslutskommuniké 2016

  Den fullständiga bokslutskommunikén finns att hämta på test.starbreeze.com/investor-relations/. Finansiella tabeller finns tillgängliga i slutet av detta dokument. ÄNDRAT RÄKENSKAPSÅR  Notera att i enlighet med beslut taget på årsstämman i...

16 02 2017 08:30 / Posted by Starbreeze
Starbreeze i förhandlingar kring premiumupplevelse i IMAX VR Center

LOS ANGELES (10:e januari 2017) Starbreeze och IMAX förhandlar för närvarande fortsättningen av det avtal om premiumupplevelser i IMAX VR™ Center som utannonserades i maj 2016. Mot bakgrund av att...

11 01 2017 06:00 / Posted by Starbreeze
Pilotcentret för IMAX VR™ Experience Center i Los Angeles öppnas 6:e januari

LOS ANGELES (6:e januari, 2017) Starbreeze AB meddelade idag att det första pilotcentret för IMAX VR™ Experience Center i Los Angeles öppnar den 6:e januari på adressen 157 South Fairfax...

06 01 2017 23:31 / Posted by Starbreeze
Starbreeze AB (publ) delårsrapport 1 juli 2016 – 30 september 2016

  Den fullständiga delårsrapporten för det tredje kvartalet finns att hämta på test.starbreeze.com/investor-relations/. Finansiella tabeller finns tillgängliga i slutet av detta dokument. ÄNDRAT RÄKNESKAPSÅR  Notera att i enlighet med beslut...

24 11 2016 08:30 / Posted by Starbreeze
Starbreeze valberedning utsedd inför årsstämman 2017

STOCKHOLM, SVERIGE (OKTOBER 21, 2016) Starbreeze AB meddelade i dag att ny valberedning utsetts. Enligt beslut på årsstämman den 25 maj 2016 skall Valberedningen bestå av en ledamot utsedd envar...

21 10 2016 16:00 / Posted by Starbreeze
Kommuniké från extra bolagsstämma i Starbreeze AB (publ)

Extra bolagsstämma i Starbreeze AB (publ) har hållits klockan 10.00 den 9 september 2016 i Stockholm. Nedan följer en sammanfattning av beslut tagna vid stämman. Fullständiga detaljer avseende besluten framgår...

09 09 2016 12:16 / Posted by Starbreeze
Beslutsunderlag för extrastämman, 9:e september 2016, i Starbreeze finns nu tillgängliga

These corporate news are only available in Swedish Beslutsunderlag inför extrastämman 2016 i Starbreeze AB (publ) finns nu tillgängliga på Starbreeze hemsida. Starbreeze håller extrastämma fredagen den 9 september 2016 klockan...

26 08 2016 16:48 / Posted by Starbreeze