background-img

Utanonsering

Tidigare avtalsförhandlingar gällande IMAX VR Centers avslutade

STOCKHOLM (8:e juni, 2017) Starbreeze och IMAX har idag avslutat avtalsförhandlingarna gällande det fortsatta samarbetet kring IMAX VR Centers. Den tidigare intentionen om att tillsammans starta ett samriskbolag för helhetsk...…

08 06 2017 08:30 / Posted by Starbreeze
Starbreeze avvecklar hedge för personaloptioner

STOCKHOLM, SVERIGE (23:a maj 2017) Starbreeze AB har ingått avtal som innebär att merparten av den hedge bolaget haft för personaloptionsprogrammet 2014/2018 avvecklas genom en aktieplacering. Affären ökar Starbr...…

23 05 2017 08:00 / Posted by Starbreeze
Kommuniké från årsstämma i Starbreeze AB (publ)

Årsstämma i Starbreeze AB (publ) har hållits den 11 maj 2017 i Stockholm. Nedan följer en sammanfattning av beslut tagna vid årsstämman. För fullständiga detaljer avseende besluten vänligen s...…

12 05 2017 08:56 / Posted by Starbreeze
Starbreeze AB (publ) delårsrapport 1 januari 2017 – 31 mars 2017

Den fullständiga kvartalsrapporten finns att hämta på www.starbreeze.com/investor-relations/. Finansiella tabeller finns tillgängliga i slutet av detta dokument. FÖRSTA KVARTALET (JANUARI-MARS 2017) • Nettoom...…

11 05 2017 08:30 / Posted by Starbreeze
Nytt lanseringsfönster för OVERKILL’s The Walking Dead

STOCKHOLM, SWEDEN (5:e maj, 2017) Starbreeze AB meddelade idag tillsammans med sin partner Skybound Entertainment, att lanseringsfönstret för det pågående utvecklingsprojektet OVERKILL’s The Walking Dead har sen...…

05 05 2017 19:00 / Posted by Starbreeze
Uppdaterad årsredovisning för Starbreeze AB (publ) räkenskapsår 2016 finns nu tillgänglig

Hämta den korrigerade rapporten här: Starbreeze AB (publ) årsrapport 2016  Ändringshantering kan ses i fotnot här: Starbreeze AB (publ) årsrapport 2016 rev 1 Starbreeze håller årsst&aum...…

21 04 2017 15:50 / Posted by Starbreeze
Årsredovisning för Starbreeze AB (publ) räkenskapsår 2016 finns nu tillgänglig

Ladda ner rapporten här: Starbreeze AB (publ) årsrapport 2016 Starbreeze håller årsstämma torsdagen den 11 maj 2017 klockan 16.00 på Hotel Rival, Mariatorget 3, Stockholm. ### För ytterligar...…

20 04 2017 20:33 / Posted by Starbreeze
Kallelse till ÅRSSTÄMMA i Starbreeze AB (publ)

Aktieägarna i Starbreeze AB (publ), 556551-8932, kallas härmed till årsstämma torsdagen den 11 maj 2017 klockan 16.00 på Hotel Rival, Mariatorget 3, Stockholm. Anmälan Aktieägare som önskar delta i...…

12 04 2017 10:49 / Posted by Starbreeze
Valberedningens förslag till styrelse inför årsstämman 2017

(STOCKHOLM, 6 april 2017) Starbreeze AB har nu underrättats om valberedningens förslag inför årsstämman den 11 maj 2017. Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av sex ordinarie styre...…

06 04 2017 22:00 / Posted by Starbreeze
Starbreeze AB (publ) bokslutskommuniké 2016

  Den fullständiga bokslutskommunikén finns att hämta på test.starbreeze.com/investor-relations/. Finansiella tabeller finns tillgängliga i slutet av detta dokument. ÄNDRAT RÄKENSKAPSÅR  Notera att i enlighet med beslut taget på årsstämman i...

16 02 2017 08:30 / Posted by Starbreeze