background-img

Utanonsering

Starbreeze AB (publ) delårsrapport 1 juli 2016 – 30 september 2016

  Den fullständiga delårsrapporten för det tredje kvartalet finns att hämta på test.starbreeze.com/investor-relations/. Finansiella tabeller finns tillgängliga i slutet av detta dokument. ÄNDRAT RÄKNESKAPSÅR  Notera att i enlighet med beslut...

24 11 2016 08:30 / Posted by Starbreeze
Starbreeze valberedning utsedd inför årsstämman 2017

STOCKHOLM, SVERIGE (OKTOBER 21, 2016) Starbreeze AB meddelade i dag att ny valberedning utsetts. Enligt beslut på årsstämman den 25 maj 2016 skall Valberedningen bestå av en ledamot utsedd envar...

21 10 2016 16:00 / Posted by Starbreeze
Kommuniké från extra bolagsstämma i Starbreeze AB (publ)

Extra bolagsstämma i Starbreeze AB (publ) har hållits klockan 10.00 den 9 september 2016 i Stockholm. Nedan följer en sammanfattning av beslut tagna vid stämman. Fullständiga detaljer avseende besluten framgår...

09 09 2016 12:16 / Posted by Starbreeze
Beslutsunderlag för extrastämman, 9:e september 2016, i Starbreeze finns nu tillgängliga

These corporate news are only available in Swedish Beslutsunderlag inför extrastämman 2016 i Starbreeze AB (publ) finns nu tillgängliga på Starbreeze hemsida. Starbreeze håller extrastämma fredagen den 9 september 2016 klockan...

26 08 2016 16:48 / Posted by Starbreeze
Kallelse till EXTRA BOLAGSSTÄMMA i Starbreeze AB (publ) den 9:s september

These corporate news are only available in Swedish Aktieägarna i Starbreeze AB (publ), 556551-8932, kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 9 september 2016 klockan 10:00 på Hannes Snellman Advokatbyrå,...

17 08 2016 07:45 / Posted by Starbreeze
Kommuniké från årsstämma i Starbreeze AB (publ)

Årsstämma i Starbreeze AB (publ) har hållits den 25 maj 2016 i Stockholm. Nedan följer en sammanfattning av beslut tagna vid årsstämman. För fullständiga detaljer avseende besluten vänligen se beslutsunderlag...

26 05 2016 08:01 / Posted by Starbreeze
IMAX väljer Starbreeze för sin satsning på destinationsbaserad VR (förtydligande)

Förtydligande i första stycket: från ingått ett joint venture till slutit avtal om att ingå ett joint venture Förtydligande i sjätte stycket: utbyggt med ytterligare information efter första meningen. (STOCKHOLM,...

20 05 2016 08:52 / Posted by Starbreeze
Nytt datum för kvartalsrapport

Starbreeze har beslutat att flytta publiceringen av kvartalsrapporten för första kvartalet 2016 från 12:e maj till 18:e maj.   För ytterligare information, vänligen kontakta: Maeva Sponbergs, Investor Relations, Starbreeze AB....

04 05 2016 16:56 / Posted by Starbreeze
Kallelse till ÅRSSTÄMMA 2015/2016 i Starbreeze AB (publ)

Kallelse till ÅRSSTÄMMA i Starbreeze AB (publ) Aktieägarna i Starbreeze AB (publ), 556551-8932, kallas härmed till årsstämma onsdagen den 25 maj 2016 klockan 16.00 på Grand Hôtel, lokal: ”Stockholm”, Södra...

26 04 2016 17:31 / Posted by Starbreeze
Årsredovisning för Starbreeze AB (publ) räkenskapsår 2015/2016 finns nu tillgänglig

Starbreeze AB, en oberoende skapare, utgivare och distributör av högkvalitativa underhållningsprodukter, meddelar idag att årsredovisning för Starbreeze AB (publ) verksamhetsår 2015/2016 finns tillgänglig på Starbreeze hemsida. Starbreeze håller årsstämma onsdagen den...

20 04 2016 08:31 / Posted by Starbreeze