background-img

Utanonsering

Kallelse till ÅRSSTÄMMA 2015/2016 i Starbreeze AB (publ)

Kallelse till ÅRSSTÄMMA i Starbreeze AB (publ) Aktieägarna i Starbreeze AB (publ), 556551-8932, kallas härmed till årsstämma onsdagen den 25 maj 2016 klockan 16.00 på Grand Hôtel, lokal: ”Stockholm”, Södra...

26 04 2016 17:31 / Posted by Starbreeze
Årsredovisning för Starbreeze AB (publ) räkenskapsår 2015/2016 finns nu tillgänglig

Starbreeze AB, en oberoende skapare, utgivare och distributör av högkvalitativa underhållningsprodukter, meddelar idag att årsredovisning för Starbreeze AB (publ) verksamhetsår 2015/2016 finns tillgänglig på Starbreeze hemsida. Starbreeze håller årsstämma onsdagen den...

20 04 2016 08:31 / Posted by Starbreeze
KORRIGERAD: Kommuniké från extra bolagsstämma i Starbreeze AB (publ) den 22 februari

Korrigering: Pressmeddelandet är korrigerat i tredje stycket med understruken text. Extra bolagsstämma i Starbreeze AB (publ) har hållits klockan 15.00 den 22 februari 2016 i Stockholm. Nedan följer en sammanfattning...

22 02 2016 18:56 / Posted by Starbreeze
Kommuniké från årsstämma i Starbreeze AB (publ) 2015

These corporate news are in Swedish Årsstämma i Starbreeze AB (publ) har hållits kl. 16.00 den 12 november 2015 i Stockholm. Nedan följer en sammanfattning av beslut tagna vid årsstämman....

12 11 2015 22:00 / Posted by Starbreeze
Beslutsunderlag för årsstämman 2015, 12:e november, i Starbreeze finns nu tillgängliga

These corporate news are only available in Swedish Beslutsunderlag inför årsstämman 2015 i Starbreeze AB (publ) finns nu tillgängliga på Starbreeze hemsida. Starbreeze håller årsstämma torsdagen den 12 november 2015 klockan 16.00...

22 10 2015 15:10 / Posted by Starbreeze
Årsredovisning för Starbreeze AB (publ) räkenskapsår 2014/2015 finns nu tillgänglig

These corporate news are only available in Swedish Starbreeze AB, en av Sveriges ledande oberoende spelutvecklare, meddelar idag att årsredovisning för Starbreeze AB (publ) verksamhetsår 2014/2015 finns tillgänglig på Starbreeze hemsida. Ladda...

22 10 2015 08:52 / Posted by Starbreeze
Starbreeze AB : Kallelse till ÅRSSTÄMMA i Starbreeze AB (publ) den 12 november 2015

Aktieägarna i Starbreeze AB (publ), 556551-8932, kallas härmed till årsstämma torsdagen den 12 november 2015 klockan 16.00 i Kammarsalen på Berns, Berzelii Park, Stockholm. Anmälan Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman...

13 10 2015 23:30 / Posted by Starbreeze
Starbreeze AB kallar till årsstämma, föreslår nytt incitamentsprogram samt förkortat räkenskapsår

Starbreeze ABs styrelse har idag fattat beslut att kalla till årsstämma den 12:e november, där förslag om nytt incitamentsprogram genom emission av teckningsoptioner samt förslag om att räkenskapsåret läggs om...

13 10 2015 23:30 / Posted by Starbreeze
Praktiska frågor och svar gällande styrelsens beslut om aktiestruktur med A- och B-aktier efter den extra inkallade stämman 2015-06-05

These corporate news are only available in Swedish. När är avstämningsdagen? Avstämningsdagen är 12:e juni När syns A- och B-aktierna på mitt depåkonto? Beroende på din förvaltare bör förändringen vara...

05 06 2015 19:59 / Posted by Starbreeze
Kommuniké från extra bolagsstämma i Starbreeze AB (publ)

These corporate news are only available in Swedish. Extra bolagsstämma i Starbreeze AB (publ) har hållits klockan 15.00 den 5 juni 2015 i Stockholm. Nedan följer en sammanfattning av beslut...

05 06 2015 19:10 / Posted by Starbreeze