background-img

Företagsnyheter

Starbreeze AB (publ) Delårsrapport Q1 2022

Första kvartalet 2022 Nettoomsättningen uppgick till 23,5 MSEK (27,9). PAYDAY stod för 23,3 MSEK (26,9). EBITDA* uppgick till 4,6 MSEK (22,6). Av- och nedskrivningar uppgick till 14,5 MSEK (14,5). Resultat...

11 05 2022 07:30 / Posted by Starbreeze
Kallelse till årsstämma i Starbreeze AB (publ)

STOCKHOLM – Aktieägarna i Starbreeze AB (publ), org.nr 556551–8932, kallas härmed till årsstämma torsdagen den 12 maj 2022 klockan 13.30 i Polhemssalen, Citykonferensen, Malmskillnadsgatan 46, Stockholm. Styrelsen har beslutat att...

01 04 2022 08:30 / Posted by Starbreeze
Starbreeze AB (publ) Bokslutskommuniké 2021

Fjärde kvartalet 2021 Nettoomsättningen uppgick till 31,1 MSEK (32,6). PAYDAY stod för 30,2 MSEK (30,7). EBITDA* uppgick till 15,6 MSEK (5,3). Av- och nedskrivningar uppgick till 15,0 MSEK (9,7). Resultat...

16 02 2022 08:00 / Posted by Starbreeze
Starbreeze AB (publ) Delårsrapport Q3 2021

Tredje kvartalet 2021 Nettoomsättningen uppgick till 34,7 MSEK (32,1). PAYDAY stod för 31,2 MSEK (31,1). EBITDA* uppgick till 19,9 MSEK (11,7). Av- och nedskrivningar uppgick till 15,0 MSEK (7,8). Resultat...

12 11 2021 08:00 / Posted by Starbreeze
Starbreeze ingår licensavtal med PopReach för PAYDAY Crime War

Starbreeze ("Starbreeze") meddelar idag att bolaget har tecknat ett licensavtal med PopReach Corporation ("PopReach") (TSXV:POPR, OTCQX:POPRF) avseende återlansering av mobilspelet PAYDAY Crime War. I enlighet med avtalet kommer Starbreeze att...

14 04 2021 07:30 / Posted by Starbreeze
Mike Gamble och Thomas Lindgren föreslås till Starbreeze styrelse

Inför årsstämman 2021 i Starbreeze (”Starbreeze”) offentliggör bolagets valberedning sitt förslag gällande styrelseordförande och övriga styrelseledamöter. Starbreeze valberedning föreslår att årsstämman den 12 maj 2021 väljer Mike Gamble och Thomas...

24 03 2021 08:15 / Posted by Starbreeze
Tobias Sjögren utsedd till ordinarie verkställande direktör i Starbreeze

24 mars 2021 | 08:00 CET Styrelsen i Starbreeze har utsett Tobias Sjögren till ordinarie verkställande direktör i Starbreeze. Tobias Sjögren har sedan oktober 2020 varit tillförordnad verkställande direktör och...

24 03 2021 08:00 / Posted by Starbreeze
Starbreeze ingår co-publishingavtal med Koch Media för lansering av PAYDAY 3 under 2023

Starbreeze kommer fortsatt vara ägare av PAYDAY IP:et, ett av de mest framgångsrika i världen med mer än 28 miljoner installerade bas-spel. Bolagets nästa stora produkt, PAYDAY 3, kommer fortsatt...

19 03 2021 07:30 / Posted by Starbreeze
Starbreeze slutför betalning till majoriteten av borgenärskollektivet

Pressmeddelande Starbreeze slutför betalning till majoriteten av borgenärskollektivet 5 december 2020 | 13:00 CET | Starbreeze AB (publ) (”Starbreeze”) slutförde, i enlighet med rekonstruktionsplanen och det offentliga ackordet som fastställdes...

04 12 2020 13:00 / Posted by Starbreeze
Starbreeze AB (publ) delårsrapport Q3 2020

Tredje kvartalet 2020 Nettoomsättningen uppgick till 32,1 MSEK (21,1 MSEK). PAYDAY stod för 31,1 MSEK (17,5 MSEK). EBITDA* uppgick till 11,7 MSEK (-10,9 MSEK). Av- och nedskrivningar uppgick till 7,8...

10 11 2020 08:00 / Posted by Starbreeze