background-img

Företagsnyheter

Starbreeze begär förlängd rekonstruktionsperiod

STOCKHOLM (30 augusti, 2019) – Starbreeze har idag skickat in en begäran till Stockholms tingsrätt om en förlängd rekonstruktionsperiod.  Den 3:e december 2018 meddelades att Starbreeze moderbolag Starbreeze AB (publ) och fem dotterbolag...

30 08 2019 17:20 / Posted by Starbreeze
Starbreeze AB (publ) delårsrapport Q1 2019

Första kvartalet 2019 Nettoomsättningen uppgick till 47,8 MSEK (110,1 MSEK), varav OVERKILL’s The Walking Dead (OTWD) stod för 2,1 MSEK (0,0 MSEK) och PAYDAY 26,7 MSEK (25,1 MSEK). EBITDA uppgick...

07 05 2019 08:00 / Posted by Starbreeze
Starbreeze årsredovisning publiceras den 14 maj

STOCKHOLM (7 maj, 2019) – Starbreeze årsredovisning för 2018 kommer att publiceras på svenska den 14 maj 2019, vilket är tre veckor före årsstämman.   För vidare information, vänligen kontakta:Pia...

07 05 2019 07:45 / Posted by Starbreeze
Förändring av antal aktier och röster i Starbreeze AB

Acer Inc påkallade den 4 april konvertering av sin konvertibel 2016/2018 i Starbreeze AB (publ) varvid konvertibeln konverterades till 4 072 295 nya aktier av slaget Starbreeze B. Enligt bolagsordningen...

30 04 2019 14:30 / Posted by Starbreeze
Acer Inc. påkallar konvertering av tidigare utställt konvertibellån

STOCKHOLM (4 april 2019) – Acer Inc. har påkallat konvertering av sin konvertibel 2016/2018 i Starbreeze AB (publ) varvid konvertibeln kommer att konverteras till 4 072 295 nya aktier av slaget...

04 04 2019 15:30 / Posted by Starbreeze
Ändrat datum för årsstämma i Starbreeze AB (publ)

STOCKHOLM (2 april, 2019) – Styrelsen i Starbreeze AB (publ) har beslutat att senarelägga årsstämman till den 4 juni 2019. Årsredovisningen för 2018 kommer publiceras den 7 maj 2019.  ...

02 04 2019 17:10 / Posted by Starbreeze
Starbreeze utser Claes Wenthzel till tf CFO

STOCKHOLM (10 december 2018) – Starbreeze AB har utsett Claes Wenthzel till tillförordnad Chief Financial Officer (CFO) att efterträda Sebastian Ahlskog. Claes Wenthzel har gedigen bakgrund från industrin efter att...

10 12 2018 09:00 / Posted by Starbreeze
Huvudägaren Varvtre AB avyttrar aktier i Starbreeze

STOCKHOLM (19 november 2018) Starbreeze huvudägare Varvtre AB, som ägs av VD Bo Andersson Klint, har idag rapporterat till Finansinspektionen att 280 359 aktier av serie A och 4 072 744 aktier...

19 11 2018 22:25 / Posted by Starbreeze
Avgående CFO avyttrar sitt innehav i Starbreeze

STOCKHOLM(16 november 2018) Starbreeze avgående CFO Sebastian Ahlskog har idag rapporterat till Finansinspektionen att han har avyttrat hela sitt innehav i Starbreeze om 300 526 A-aktier och 347 557 B-aktier. Den...

16 11 2018 23:43 / Posted by Starbreeze
Inbjudan till Starbreeze kvartalspresentation på Youtube den 6 november kl. 10.00

STOCKHOLM (1 november, 2018)  Välkomna till Starbreeze IR Live Stream på Youtube den 6 november 2018 som sänds i samband med att bolagets delårsrapport för tredje kvartalet 2018 publiceras. Kl 10.00...

01 11 2018 14:36 / Posted by Starbreeze