background-img

Företagsnyheter

Kommuniké från årsstämma i Starbreeze AB (publ)

Årsstämma i Starbreeze AB (publ) har hållits den 11 maj 2017 i Stockholm. Nedan följer en sammanfattning av beslut tagna vid årsstämman. För fullständiga detaljer avseende besluten vänligen s...

12 05 2017 08:56 / Posted by Starbreeze
Starbreeze AB (publ) delårsrapport 1 januari 2017 – 31 mars 2017

Den fullständiga kvartalsrapporten finns att hämta på www.starbreeze.com/investor-relations/. Finansiella tabeller finns tillgängliga i slutet av detta dokument. FÖRSTA KVARTALET (JANUARI-MARS 2017) • Nettoom...

11 05 2017 08:30 / Posted by Starbreeze
Nytt lanseringsfönster för OVERKILL’s The Walking Dead

STOCKHOLM, SWEDEN (5:e maj, 2017) Starbreeze AB meddelade idag tillsammans med sin partner Skybound Entertainment, att lanseringsfönstret för det pågående utvecklingsprojektet OVERKILL’s The Walking Dead har sen...

05 05 2017 19:00 / Posted by Starbreeze
Uppdaterad årsredovisning för Starbreeze AB (publ) räkenskapsår 2016 finns nu tillgänglig

Hämta den korrigerade rapporten här: Starbreeze AB (publ) årsrapport 2016  Ändringshantering kan ses i fotnot här: Starbreeze AB (publ) årsrapport 2016 rev 1 Starbreeze håller årsst&aum...

21 04 2017 15:50 / Posted by Starbreeze
Årsredovisning för Starbreeze AB (publ) räkenskapsår 2016 finns nu tillgänglig

Ladda ner rapporten här: Starbreeze AB (publ) årsrapport 2016 Starbreeze håller årsstämma torsdagen den 11 maj 2017 klockan 16.00 på Hotel Rival, Mariatorget 3, Stockholm. ### För ytterligar...

20 04 2017 20:33 / Posted by Starbreeze
Kallelse till ÅRSSTÄMMA i Starbreeze AB (publ)

Aktieägarna i Starbreeze AB (publ), 556551-8932, kallas härmed till årsstämma torsdagen den 11 maj 2017 klockan 16.00 på Hotel Rival, Mariatorget 3, Stockholm. Anmälan Aktieägare som önskar delta i...

12 04 2017 10:49 / Posted by Starbreeze
Valberedningens förslag till styrelse inför årsstämman 2017

(STOCKHOLM, 6 april 2017) Starbreeze AB har nu underrättats om valberedningens förslag inför årsstämman den 11 maj 2017. Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av sex ordinarie styre...

06 04 2017 22:00 / Posted by Starbreeze
Starbreeze AB (publ) bokslutskommuniké 2016

  Den fullständiga bokslutskommunikén finns att hämta på test.starbreeze.com/investor-relations/. Finansiella tabeller finns tillgängliga i slutet av detta dokument. ÄNDRAT RÄKENSKAPSÅR  Notera att i enlighet med beslut taget på årsstämman i...

16 02 2017 08:30 / Posted by Starbreeze
Starbreeze i förhandlingar kring premiumupplevelse i IMAX VR Center

LOS ANGELES (10:e januari 2017) Starbreeze och IMAX förhandlar för närvarande fortsättningen av det avtal om premiumupplevelser i IMAX VR™ Center som utannonserades i maj 2016. Mot bakgrund av att...

11 01 2017 06:00 / Posted by Starbreeze
Pilotcentret för IMAX VR™ Experience Center i Los Angeles öppnas 6:e januari

LOS ANGELES (6:e januari, 2017) Starbreeze AB meddelade idag att det första pilotcentret för IMAX VR™ Experience Center i Los Angeles öppnar den 6:e januari på adressen 157 South Fairfax...

06 01 2017 23:31 / Posted by Starbreeze