background-img

Regulatoriska Nyheter

Starbreeze AB (publ) delårsrapport Q1 2018

VD Bo Andersson Klint och CFO Sebastian Ahlskog presenterar rapporten på Starbreeze Twitch-kanal: https://www.twitch.tv/starbreeze idag kl 10.00.  Första kvartalet 2018 Från och med första kvartalet 2018 tillämpas funktionsindelad resultaträkning.  Nettoomsättningen ökade med...

09 05 2018 08:00 / Posted by Starbreeze
Förändring av antal aktier och röster i Starbreeze AB

STOCKHOLM (1 maj 2018) – Starbreeze AB meddelar idag att att antalet A-aktier ökade med 3 611 350 och antalet B-aktier ökade med 16 636 631 till följd av den företrädesemission som slutfördes under april. ...

01 05 2018 14:00 / Posted by Starbreeze
Första handelsdag för StarVR Corporation på Taipei Exchange

STOCKHOLM (23 april, 2018) – Starbreeze samriskbolag StarVR Corporations aktie handlas från och med idag på Taipei Exchange (TPEx), en marknad för tillväxtbolag. Aktien handlades i inledningen till kurser om 69-96 TWD...

23 04 2018 08:47 / Posted by Starbreeze
Starbreeze företrädesemission övertecknad

INFORMATIONEN I DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE OFFENTLIGGÖRAS, PUBLICERAS ELLER DISTRIBUERAS, DIREKT ELLER INDIREKT, TILL AUSTRALIEN, HONG KONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA, USA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION...

13 04 2018 08:32 / Posted by Starbreeze
Starbreeze publicerar sin årsredovisning för 2017

STOCKHOLM (12 april 2018) –  Starbreeze AB har idag publicerat sin årsredovisning för 2017. Rapporten finns tillgänglig på starbreeze.com.  Den engelska versionen av årsredovisningen kommer att finnas tillgänglig inom kort.  Länk till rapporten:...

12 04 2018 16:00 / Posted by Starbreeze
Kallelse till årsstämma i Starbreeze AB (publ)

STOCKHOLM (9 april, 2018)– Aktieägarna i Starbreeze AB (publ), 556551-8932, (“Bolaget”) kallas härmed till årsstämma onsdagen den 9 maj 2018 klockan 16.00 på Hotel Rival, Mariatorget 3, Stockholm. AnmälanAktieägare som önskar delta...

09 04 2018 20:15 / Posted by Starbreeze
Förändring av antal aktier och röster i Starbreeze AB

STOCKHOLM (29 mars 2018) – Starbreeze AB meddelar idag att att antalet B-aktier ökade med 133 482 aktier och antalet A-aktier minskade med 133 482 under mars. Antalet röster minskade med...

29 03 2018 11:00 / Posted by Starbreeze
Prospekt avseende Starbreeze företrädesemission offentliggörs

INFORMATIONEN I DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE OFFENTLIGGÖRAS, PUBLICERAS ELLER DISTRIBUERAS, DIREKT ELLER INDIREKT, TILL AUSTRALIEN, HONG KONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA, USA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION...

22 03 2018 22:00 / Posted by Starbreeze
Förtydligande till Starbreeze pressmeddelande som publicerades den 21 mars 2018 kl. 21.30

STOCKHOLM (22 mars 2018) Förtydligande till pressmeddelande ”Starbreeze säljer rättigheterna till Dead by Daylight för 16 MUSD till Behaviour” som publicerades den 21 mars 2018 kl. 21.30. Komplettering till information...

22 03 2018 10:30 / Posted by Starbreeze
Starbreeze säljer rättigheterna till Dead by Daylight för 16 MUSD till Behaviour

STOCKHOLM (21 mars 2018) - Starbreeze har idag beslutat att sälja förlagsrättigheterna till spelet Dead by Daylight till utvecklaren Behaviour Interactive Inc (Behaviour). Starbreeze erhåller initialt 4 MUSD och därefter...

21 03 2018 21:30 / Posted by Starbreeze