background-img

Regulatoriska Nyheter

Kommuniké från extra bolagsstämma i Starbreeze AB (publ)

STOCKHOLM (20 mars 2018) Aktieägarna i Starbreeze AB (publ) (”Bolaget”) höll extra bolagsstämma tisdagen den 20 mars 2018 i Stockholm. Nedan följer en sammanfattning av de beslut som togs vid...

20 03 2018 12:10 / Posted by Starbreeze
Starbreeze offentliggör villkoren för företrädesemissionen

INFORMATIONEN I DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE OFFENTLIGGÖRAS, PUBLICERAS ELLER DISTRIBUERAS, DIREKT ELLER INDIREKT, TILL AUSTRALIEN, HONG KONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA, USA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION...

15 03 2018 08:00 / Posted by Starbreeze
Förändring av antal aktier och röster i Starbreeze AB

STOCKHOLM (28 februari 2018) - Starbreeze AB meddelar idag att att antalet B-aktier ökade med 842 873 aktier och antalet A-aktier minskade med 842 873 under februari. Antalet röster minskade...

28 02 2018 16:17 / Posted by Starbreeze
Kallelse till extra bolagsstämma i Starbreeze AB (publ)

STOCKHOLM (15 februari, 2018) Aktieägarna i Starbreeze AB (publ), org.nr 556551-8932 (”Bolaget”) kallas härmed till extra bolagsstämma tisdagen den 20 mars 2018 kl. 10.30 hos Carnegie Investment Bank AB med...

15 02 2018 08:00 / Posted by Starbreeze
Starbreeze beslutar om tidigare kommunicerad företrädesemission om cirka 150 MSEK

INFORMATIONEN I DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE OFFENTLIGGÖRAS, PUBLICERAS ELLER DISTRIBUERAS, DIREKT ELLER INDIREKT, TILL AUSTRALIEN, HONG KONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA, USA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION...

15 02 2018 08:00 / Posted by Starbreeze
Starbreeze AB (publ) bokslutskommuniké 2017

VD Bo Andersson Klint och CFO Sebastian Ahlskog presenterar rapporten på Starbreeze Twitch-kanal: https://www.twitch.tv/starbreeze idag kl 10.00. FJÄRDE KVARTALET 2017 Nettoomsättningen ökade med 4,4 procent och uppgick till 103,8 MSEK (99,4 MSEK)....

15 02 2018 08:00 / Posted by Starbreeze
Förändring av antal aktier och röster i Starbreeze AB

STOCKHOLM (31 januari, 2018) - Starbreeze AB meddelar idag att antalet B-aktier (och antalet röster) har ökat med 20 681 797 aktier under januari till följd av den riktade nyemissionen...

31 01 2018 16:00 / Posted by Starbreeze
Starbreeze genomför en riktad nyemission om 20 681 797 nya B-aktier och tillförs härigenom cirka 238 MSEK

INFORMATIONEN I DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE OFFENTLIGGÖRAS, PUBLICERAS ELLER DISTRIBUERAS, DIREKT ELLER INDIREKT, TILL AUSTRALIEN, HONG KONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA, USA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION...

25 01 2018 07:00 / Posted by Starbreeze
Starbreeze avser genomföra en riktad nyemission för fortsatt expansion och kraftfull lansering av OVERKILL’s The Walking Dead

INFORMATIONEN I DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE OFFENTLIGGÖRAS, PUBLICERAS ELLER DISTRIBUERAS, DIREKT ELLER INDIREKT, TILL AUSTRALIEN, HONG KONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA, USA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION...

24 01 2018 17:31 / Posted by Starbreeze
Valberedningens förslag till styrelse inför årsstämman i Starbreeze AB

STOCKHOLM (12 januari 2018) - Valberedningen i Starbreeze AB har beslutat att föreslå årsstämman 2018 att styrelsen ska bestå av sju ordinarie ledamöter utan suppleanter. Valberedningen föreslår omval av ledamöterna...

12 01 2018 09:00 / Posted by Starbreeze