background-img

Regulatoriska Nyheter

Årsredovisning för Starbreeze AB (publ) räkenskapsår 2016 finns nu tillgänglig

Ladda ner rapporten här: Starbreeze AB (publ) årsrapport 2016 Starbreeze håller årsstämma torsdagen den 11 maj 2017 klockan 16.00 på Hotel Rival, Mariatorget 3, Stockholm. ### För ytterligar...…

20 04 2017 20:33 / Posted by Starbreeze
Kallelse till ÅRSSTÄMMA i Starbreeze AB (publ)

Aktieägarna i Starbreeze AB (publ), 556551-8932, kallas härmed till årsstämma torsdagen den 11 maj 2017 klockan 16.00 på Hotel Rival, Mariatorget 3, Stockholm. Anmälan Aktieägare som önskar delta i...…

12 04 2017 10:49 / Posted by Starbreeze
Valberedningens förslag till styrelse inför årsstämman 2017

(STOCKHOLM, 6 april 2017) Starbreeze AB har nu underrättats om valberedningens förslag inför årsstämman den 11 maj 2017. Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av sex ordinarie styre...…

06 04 2017 22:00 / Posted by Starbreeze
Starbreeze AB (publ) bokslutskommuniké 2016

  Den fullständiga bokslutskommunikén finns att hämta på test.starbreeze.com/investor-relations/. Finansiella tabeller finns tillgängliga i slutet av detta dokument. ÄNDRAT RÄKENSKAPSÅR  Notera att i enlighet med beslut taget på årsstämman i...

16 02 2017 08:30 / Posted by Starbreeze
Starbreeze AB (publ) delårsrapport 1 juli 2016 – 30 september 2016

  Den fullständiga delårsrapporten för det tredje kvartalet finns att hämta på test.starbreeze.com/investor-relations/. Finansiella tabeller finns tillgängliga i slutet av detta dokument. ÄNDRAT RÄKNESKAPSÅR  Notera att i enlighet med beslut...

24 11 2016 08:30 / Posted by Starbreeze
Starbreeze valberedning utsedd inför årsstämman 2017

STOCKHOLM, SVERIGE (OKTOBER 21, 2016) Starbreeze AB meddelade i dag att ny valberedning utsetts. Enligt beslut på årsstämman den 25 maj 2016 skall Valberedningen bestå av en ledamot utsedd envar...

21 10 2016 16:00 / Posted by Starbreeze
Kommuniké från extra bolagsstämma i Starbreeze AB (publ)

Extra bolagsstämma i Starbreeze AB (publ) har hållits klockan 10.00 den 9 september 2016 i Stockholm. Nedan följer en sammanfattning av beslut tagna vid stämman. Fullständiga detaljer avseende besluten framgår...

09 09 2016 12:16 / Posted by Starbreeze
Kallelse till EXTRA BOLAGSSTÄMMA i Starbreeze AB (publ) den 9:s september

These corporate news are only available in Swedish Aktieägarna i Starbreeze AB (publ), 556551-8932, kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 9 september 2016 klockan 10:00 på Hannes Snellman Advokatbyrå,...

17 08 2016 07:45 / Posted by Starbreeze
Kommuniké från årsstämma i Starbreeze AB (publ)

Årsstämma i Starbreeze AB (publ) har hållits den 25 maj 2016 i Stockholm. Nedan följer en sammanfattning av beslut tagna vid årsstämman. För fullständiga detaljer avseende besluten vänligen se beslutsunderlag...

26 05 2016 08:01 / Posted by Starbreeze
IMAX väljer Starbreeze för sin satsning på destinationsbaserad VR (förtydligande)

Förtydligande i första stycket: från ingått ett joint venture till slutit avtal om att ingå ett joint venture Förtydligande i sjätte stycket: utbyggt med ytterligare information efter första meningen. (STOCKHOLM,...

20 05 2016 08:52 / Posted by Starbreeze