background-img

Regulatoriska Nyheter

Starbreeze delårsrapport offentliggörs 3 maj 2012

The corporate news are only available in Swedish. Pressmeddelande Svenska 2012-04-27 Regards, Starbreeze Studios…

27 04 2012 15:00 / Posted by Almir
Starbreeze förvärvar OVERKILL Software

The corporate news are only available in Swedish. Starbreeze förvärvar OVERKILL Software Starbreeze AB (”Starbreeze”) har träffat avtal om att förvärva OVERKILL Software (”OVERKILL”) genom förvärv av samtliga aktier i...

19 04 2012 23:59 / Posted by Almir
KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I STARBREEZE AB (PUBL)

The corporate news are only available in Swedish. KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I STARBREEZE AB (PUBL) Aktieägarna i Starbreeze AB (publ), 556551‐8932, kallas härmed till extra bolagsstämma måndagen den   21...

19 04 2012 23:58 / Posted by Almir
Styrelsen för Starbreeze föreslår företrädesemission om 28 miljoner kronor

The corporate news are only available in Swedish. Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, i USA, Kanada, Japan, Australien, Nya Zeeland eller Sydafrika  Styrelsen för...

19 04 2012 00:03 / Posted by Almir