background-img

Regulatoriska Nyheter

Starbreeze AB (publ) delårsrapport Q4 2020

Fjärde kvartalet 2020 Nettoomsättningen uppgick till 32,6 MSEK (51,1 MSEK). PAYDAY stod för 30,6 MSEK (50,8 MSEK). Justerat för engångseffekter ökade nettoomsättningen för PAYDAY med 39,7%. EBITDA* uppgick till 5,3...

16 02 2021 08:00 / Posted by Starbreeze
Förändring av antal aktier och röster i Starbreeze AB

Förändring av antal aktier och röster i Starbreeze AB STOCKHOLM (30 december 2020) – Starbreeze AB meddelar idag att antalet B-aktier ökade med 122 160 och antalet A-aktier minskade med...

30 12 2020 12:00 / Posted by Starbreeze
Starbreeze slutför betalning till majoriteten av borgenärskollektivet

Pressmeddelande Starbreeze slutför betalning till majoriteten av borgenärskollektivet 5 december 2020 | 13:00 CET | Starbreeze AB (publ) (”Starbreeze”) slutförde, i enlighet med rekonstruktionsplanen och det offentliga ackordet som fastställdes...

04 12 2020 13:00 / Posted by Starbreeze
Starbreeze AB (publ) delårsrapport Q3 2020

Tredje kvartalet 2020 Nettoomsättningen uppgick till 32,1 MSEK (21,1 MSEK). PAYDAY stod för 31,1 MSEK (17,5 MSEK). EBITDA* uppgick till 11,7 MSEK (-10,9 MSEK). Av- och nedskrivningar uppgick till 7,8...

10 11 2020 08:00 / Posted by Starbreeze
Starbreeze VD Mikael Nermark avgår på grund av personliga skäl

Pressmeddelande Starbreeze VD Mikael Nermark avgår på grund av personliga skäl 26 oktober 2020 | 22:15 CEST | Starbreeze verkställande direktör Mikael Nermark avgår med omedelbar verkan på grund av...

26 10 2020 22:15 / Posted by Starbreeze
Förändring av antalet aktier och röster i Starbreeze AB

30 september 2020 | 12.30 CEST | Regulatorisk Starbreeze AB (publ) (”Starbreeze”) meddelar idag att det totala antalet aktier i bolaget ökade med 362 304 633 aktier under september 2020, varav antalet...

30 09 2020 12:30 / Posted by Starbreeze
Starbreeze företrädesemission övertecknad

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL AUSTRALIEN, HONGKONG, KANADA, NYA ZEELAND, SINGAPORE, USA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION AV...

09 09 2020 08:45 / Posted by Starbreeze
Rättelse delårsrapport andra kvartalet 2020

STOCKHOLM (20 augusti 2020) – I den delårsrapport för andra kvartalet 2020 som Starbreeze offentliggjorde den 18 augusti 2020 återfinns ett summeringsfel gällande raden ”Resultat före skatt” för andra kvartalet 2020....

20 08 2020 08:55 / Posted by Starbreeze
Starbreeze offentliggör prospekt avseende företrädesemissionen

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL AUSTRALIEN, HONGKONG, KANADA, NYA ZEELAND, SINGAPORE, USA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION AV...

18 08 2020 14:30 / Posted by Starbreeze
Starbreeze AB (publ) delårsrapport Q2 2020

Andra kvartalet 2020 Nettoomsättningen uppgick till 31,3 MSEK (160,0 MSEK). PAYDAY stod för 28,1 MSEK (14,4 MSEK). EBITDA* uppgick till 15,5 MSEK (-25,8 MSEK). Av- och nedskrivningar uppgick till 10,5...

18 08 2020 08:00 / Posted by Starbreeze