background-img

Regulatoriska Nyheter

Starbreeze AB (publ) delårsrapport Q2 2018

Vd Bo Andersson Klint och CFO Sebastian Ahlskog presenterar rapporten på Starbreeze Twitch-kanal: https://www.twitch.tv/starbreeze idag kl 10.00.  Andra kvartalet 2018 Nettoomsättningen ökade till 123,5 MSEK (122,7 MSEK).  PAYDAY stod för 31,3 MSEK...

21 08 2018 08:30 / Posted by Starbreeze
Förändring av antal aktier och röster i Starbreeze AB

STOCKHOLM (31 juli 2018)– Starbreeze AB meddelar idag att antalet B-aktier ökade med 2 655 953 och antalet A-aktier minskade med samma antal under juli till följd av bolagets pågående omvandlingsprogram. Dessutom...

31 07 2018 19:40 / Posted by Starbreeze
Förändring av antal aktier och röster i Starbreeze AB

STOCKHOLM (29 juni 2018)– Starbreeze AB meddelar idag att antalet B-aktier ökade med 1 231 650 under juni till följd av inlösen av personaloptioner. Antalet röster ökade med 1 231 650.  Under juni har 811 008...

29 06 2018 16:45 / Posted by Starbreeze
Ledande befattningshavare i Starbreeze löser in personaloptioner

STOCKHOLM(7 juni 2018)– Starbreeze AB:s vd Bo Andersson Klint och CFO Sebastian Ahlskog har, inom ramen för bolagets utestående personaloptionsprogram 2014/2018, nyttjat 133 334 respektive 200 000 optioner för att teckna...

07 06 2018 23:00 / Posted by Starbreeze
Förändring av antal aktier och röster i Starbreeze AB

STOCKHOLM (31 maj 2018)– Starbreeze AB meddelar idag att antalet B-aktier ökade med 628 983 och antalet A-aktier minskade med samma antal under maj till följd av bolagets pågående omvandlingsprogram. Antalet röster...

31 05 2018 14:00 / Posted by Starbreeze
Kommuniké från årsstämma i Starbreeze AB (publ)

STOCKHOLM(9 maj, 2018)– Årsstämma i Starbreeze AB (publ) har hållits den 9 maj 2018 i Stockholm. Nedan följer en sammanfattning av beslut tagna vid årsstämman. För fullständiga detaljer avseende samtliga...

09 05 2018 17:45 / Posted by Starbreeze
Starbreeze AB (publ) delårsrapport Q1 2018

VD Bo Andersson Klint och CFO Sebastian Ahlskog presenterar rapporten på Starbreeze Twitch-kanal: https://www.twitch.tv/starbreeze idag kl 10.00.  Första kvartalet 2018 Från och med första kvartalet 2018 tillämpas funktionsindelad resultaträkning.  Nettoomsättningen ökade med...

09 05 2018 08:00 / Posted by Starbreeze
Förändring av antal aktier och röster i Starbreeze AB

STOCKHOLM (1 maj 2018) – Starbreeze AB meddelar idag att att antalet A-aktier ökade med 3 611 350 och antalet B-aktier ökade med 16 636 631 till följd av den företrädesemission som slutfördes under april. ...

01 05 2018 14:00 / Posted by Starbreeze
Första handelsdag för StarVR Corporation på Taipei Exchange

STOCKHOLM (23 april, 2018) – Starbreeze samriskbolag StarVR Corporations aktie handlas från och med idag på Taipei Exchange (TPEx), en marknad för tillväxtbolag. Aktien handlades i inledningen till kurser om 69-96 TWD...

23 04 2018 08:47 / Posted by Starbreeze
Starbreeze företrädesemission övertecknad

INFORMATIONEN I DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE OFFENTLIGGÖRAS, PUBLICERAS ELLER DISTRIBUERAS, DIREKT ELLER INDIREKT, TILL AUSTRALIEN, HONG KONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA, USA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION...

13 04 2018 08:32 / Posted by Starbreeze