background-img

Regulatoriska Nyheter

Starbreeze företagsrekonstruktion beslutad av tingsrätten

STOCKHOLM (3 december, 2018) – Som Starbreeze AB (publ) (”Starbreeze” eller “Bolaget”) meddelande idag har styrelsen i Starbreeze AB (publ) och i Bolagets svenska dotterbolag, Starbreeze Publishing, Starbreeze Production, Starbreeze...

03 12 2018 15:30 / Posted by Starbreeze
Styrelsen i Starbreeze fattar beslut om VD-byte

STOCKHOLM (3 december, 2018) – Styrelsen och Bo Andersson har idag kommit överens om att Bo Andersson lämnar VD-posten för Starbreeze. Styrelsen har utsett vice VD Mikael Nermark till tillförordnad...

03 12 2018 08:00 / Posted by Starbreeze
Starbreeze AB (publ) samt fem svenska dotterbolag har idag ansökt om företagsrekonstruktion

STOCKHOLM (3 december, 2018) – Starbreeze AB (publ) (”Starbreeze” eller “Bolaget”) meddelar att styrelsen i Starbreeze AB (publ) och i Bolagets svenska dotterbolag, Starbreeze Publishing, Starbreeze Production, Starbreeze Studios och...

03 12 2018 08:00 / Posted by Starbreeze
Förändring av antal aktier och röster i Starbreeze AB

STOCKHOLM (30 november2018) – Starbreeze AB meddelar idag att antalet B-aktier ökade med 61 154 och antalet A-aktier minskade med samma antal under november till följd av bolagets pågående omvandlingsprogram. Antalet röster minskade...

30 11 2018 16:00 / Posted by Starbreeze
Starbreeze ser över kostnader och fokuserar på kärnverksamhet

STOCKHOLM (23 november, 2018) – Målet om positivt EBITDA kvarstår för fjärde kvartalet 2018 men inte för helåret 2019. Ledningsgruppen har av styrelsen fått uppdraget att göra en översyn av verksamheten, samt att...

23 11 2018 08:00 / Posted by Starbreeze
StarVR Corporation avnoteras från Taipei Exchange

STOCKHOLM, SWEDEN (9 november 2018)StarVR Corporation har idag meddelat att bolagets styrelse avser att ansöka om avnotering av StarVR:s aktie från den mindre tillväxtmarknaden Taipei Exchange. Det skäl som anges för...

09 11 2018 11:30 / Posted by Starbreeze
Starbreeze AB (publ) delårsrapport Q3 2018

Vd Bo Andersson Klint och CFO Sebastian Ahlskog presenterar rapporten på Starbreeze Youtube-kanal: https://www.youtube.com/starbreezeidag kl 10.00.  Tredje kvartalet 2018 Nettoomsättningen uppgick till 33,9 MSEK (77,7) MSEK), varav PAYDAY stod för 20,9...

06 11 2018 08:00 / Posted by Starbreeze
Förändring av antal aktier och röster i Starbreeze AB

STOCKHOLM(31 oktober2018)– Starbreeze AB meddelar idag att antalet B-aktier ökade med 473 981 och antalet A-aktier minskade med samma antal under oktober till följd av bolagets pågående omvandlingsprogram. Antalet röster minskade...

31 10 2018 11:30 / Posted by Starbreeze
Starbreeze undersöker möjligheten att emittera ett senior säkerställt obligationslån

INFORMATIONEN I DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE OFFENTLIGGÖRAS, PUBLICERAS ELLER DISTRIBUERAS, DIREKT ELLER INDIREKT, TILL AUSTRALIEN, HONG KONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA, USA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION...

16 10 2018 08:00 / Posted by Starbreeze
Sebastian Ahlskog lämnar sin roll som CFO på Starbreeze

STOCKHOLM (11 oktober, 2018)– Starbreeze AB meddelar idag att Sebastian Ahlskog har beslutat att efter drygt tre år lämna sin tjänst som Chief Financial Officer (CFO) för en ny position utanför Starbreeze....

11 10 2018 08:00 / Posted by Starbreeze