background-img

Regulatoriska Nyheter

Starbreeze valberedning inför årsstämman 2019 utsedd

STOCKHOLM (8 oktober2018) Enligt beslut på årsstämman den 9 maj 2018 ska valberedningen bestå av högst fyra ledamöter, vilka ska utses av de röstmässigt största ägarna eller ägargrupperna per den sista bankdagen i augustisamt...

08 10 2018 16:06 / Posted by Starbreeze
Kommuniké från extra bolagsstämma i Starbreeze AB (publ)

STOCKHOLM (14 september, 2018) – Aktieägarna i Starbreeze AB (publ) höll extra bolagsstämma fredagen den 14 september 2018 i Stockholm. Nedan följer en sammanfattning av det beslut som togs vid den extra...

14 09 2018 17:00 / Posted by Starbreeze
Förändring av antal aktier och röster i Starbreeze AB

STOCKHOLM(31 augusti 2018)– Starbreeze AB meddelar idag att antalet B-aktier ökade med 470 812 och antalet A-aktier minskade med samma antal under augusti till följd av bolagets pågående omvandlingsprogram. Antalet röster...

31 08 2018 14:00 / Posted by Starbreeze
Kallelse till extra bolagsstämma i Starbreeze AB (publ)

STOCKHOLM (21 augusti, 2018)– Aktieägarna i Starbreeze AB (publ), 556551-8932, (“Bolaget”) kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 14 september 2018 klockan 16.00 hos Synch Advokat AB på Birger Jarlsgatan 6, Stockholm....

21 08 2018 08:30 / Posted by Starbreeze
Starbreeze AB (publ) delårsrapport Q2 2018

Vd Bo Andersson Klint och CFO Sebastian Ahlskog presenterar rapporten på Starbreeze Twitch-kanal: https://www.twitch.tv/starbreeze idag kl 10.00.  Andra kvartalet 2018 Nettoomsättningen ökade till 123,5 MSEK (122,7 MSEK).  PAYDAY stod för 31,3 MSEK...

21 08 2018 08:30 / Posted by Starbreeze
Förändring av antal aktier och röster i Starbreeze AB

STOCKHOLM (31 juli 2018)– Starbreeze AB meddelar idag att antalet B-aktier ökade med 2 655 953 och antalet A-aktier minskade med samma antal under juli till följd av bolagets pågående omvandlingsprogram. Dessutom...

31 07 2018 19:40 / Posted by Starbreeze
Förändring av antal aktier och röster i Starbreeze AB

STOCKHOLM (29 juni 2018)– Starbreeze AB meddelar idag att antalet B-aktier ökade med 1 231 650 under juni till följd av inlösen av personaloptioner. Antalet röster ökade med 1 231 650.  Under juni har 811 008...

29 06 2018 16:45 / Posted by Starbreeze
Ledande befattningshavare i Starbreeze löser in personaloptioner

STOCKHOLM(7 juni 2018)– Starbreeze AB:s vd Bo Andersson Klint och CFO Sebastian Ahlskog har, inom ramen för bolagets utestående personaloptionsprogram 2014/2018, nyttjat 133 334 respektive 200 000 optioner för att teckna...

07 06 2018 23:00 / Posted by Starbreeze
Förändring av antal aktier och röster i Starbreeze AB

STOCKHOLM (31 maj 2018)– Starbreeze AB meddelar idag att antalet B-aktier ökade med 628 983 och antalet A-aktier minskade med samma antal under maj till följd av bolagets pågående omvandlingsprogram. Antalet röster...

31 05 2018 14:00 / Posted by Starbreeze
Kommuniké från årsstämma i Starbreeze AB (publ)

STOCKHOLM(9 maj, 2018)– Årsstämma i Starbreeze AB (publ) har hållits den 9 maj 2018 i Stockholm. Nedan följer en sammanfattning av beslut tagna vid årsstämman. För fullständiga detaljer avseende samtliga...

09 05 2018 17:45 / Posted by Starbreeze