background-img

Investerare

>

/ Aktien

Starbreeze Aktien

VD KOMMENTERAR ANDRA KVARTALET 2019:

Rekonstruktionsarbetet fortsätter med full kraft. Liksom tidigare nämnt är den fortsatta finansieringen av bolaget mitt största fokus. Kortsiktigt är finansieringen nu säkrad genom att avyttring av tillgångar som inte är kärnverksamhet, vilket skapat likviditet som tar oss fram till andra kvartalet 2020. Arbetet med den långsiktiga finansieringen fortgår med flera parallella spår samtidigt som vi förhandlar med de största borgenärerna.

Mikael NermarkTf VD, Starbreeze

>

/ Finansiell Kalender & snabblänkar

>.  Styrelsen

Styrelsen bär det yttersta ansvaret för Bolagets organisation och förvaltningen av Bolagets verksamhet, som ska ske i Bolagets och samtliga aktieägare intresse.

>.  Ledning

Starbreeze ledning består av ett antal personer med mångårig erfarenhet från branschen och sina respektive områden.

>.  Största aktieägarna

Starbreeze tio största aktieägare, uppdateras månatligen. Inkluderar information om bolagets totala aktier.

>.  Stämmor

Aktieägarnas inflytande i Bolaget utövas vid bolagsstämman, som är Bolagets högsta beslutande organ.

>

/ Regulatoriska nyheter

> Regulatoriska
nyheter från
Starbreeze