background-img

Investerare

>

/ Aktien

Starbreeze Aktien

VD KOMMENTERAR Första KVARTALET 2019:

Just nu är min huvuduppgift är att hitta finansiering för bolagets framtida verksamhet. Det handlar både om en långsiktig finansiering på vilken vi kan bygga det framtida Starbreeze, men också om att se till att tillgångar som vi inte bedömer tillhör kärnverksamheten hanteras på ett kommersiellt riktigt sätt. När denna finansiering är på plats kommer vi att presentera en mer detaljerad strategi för framtiden.

Mikael NermarkTf VD, Starbreeze

>

/ Finansiell Kalender & snabblänkar

>.  Styrelsen

Styrelsen bär det yttersta ansvaret för Bolagets organisation och förvaltningen av Bolagets verksamhet, som ska ske i Bolagets och samtliga aktieägare intresse.

>.  Ledning

Starbreeze ledning består av ett antal personer med mångårig erfarenhet från branschen och sina respektive områden.

>.  Största aktieägarna

Starbreeze tio största aktieägare, uppdateras månatligen. Inkluderar information om bolagets totala aktier.

>.  Stämmor

Aktieägarnas inflytande i Bolaget utövas vid bolagsstämman, som är Bolagets högsta beslutande organ.

>

/ Regulatoriska nyheter

> Regulatoriska
nyheter från
Starbreeze