background-img

Insynsregister

Starbreeze Investerare

Insynsregister

Från och med den 3:e juli 2016 träder Europaparlamentets och rådets förordning (596/2014/EU) om marknadsmissbruk (MAR) i kraft och blir direkt tillämplig i svensk lag. Det innebär att Finansinspektionen från och med den dagen tillhandahåller informationen om transaktioner genomförda av Starbreeze insynsregistrerade personer samt deras närstående.

Insynshandel i Starbreeze går från och med den 3:e juli 2016 att följa på Finansinspektionens insynsregister.