background-img

Investerare

>

/ Aktien

Starbreeze Aktien

VD KOMMENTERAR Tredje KVARTALET 2019:

Vårt arbete med att fokusera verksamheten på spel med eget IP fortsätter som planerat och PAYDAY – vår största tillgång- är central i det arbetet. Samtidigt ser jag att våra kostnadsbesparingar över hela koncernen börjar ge effekt redan under detta kvartal. Även de administrativa kostnaderna kommer att minska ytterligare när vi är ur rekonstruktionen.

Mikael NermarkTf VD, Starbreeze

>

/ Finansiell Kalender & snabblänkar

>.  Styrelsen

Styrelsen bär det yttersta ansvaret för Bolagets organisation och förvaltningen av Bolagets verksamhet, som ska ske i Bolagets och samtliga aktieägare intresse.

>.  Ledning

Starbreeze ledning består av ett antal personer med mångårig erfarenhet från branschen och sina respektive områden.

>.  Största aktieägarna

Starbreeze tio största aktieägare, uppdateras månatligen. Inkluderar information om bolagets totala aktier.

>.  Stämmor

Aktieägarnas inflytande i Bolaget utövas vid bolagsstämman, som är Bolagets högsta beslutande organ.

>

/ Regulatoriska nyheter

> Regulatoriska
nyheter från
Starbreeze