background-img

styrelse

Starbreeze Investerare

notering på Nasdaq Stockholm

Den 22 september 2017 offentliggjorde Starbreeze att Nasdaq Stockholms bolagskommitté godkänt att Starbreeze aktier upptas till handel på Nasdaq Stockholm. Styrelsen i Starbreeze har i samband med noteringen fastställt nya finansiella mål och upprättat ett prospekt som idag har godkänts av Finansinspektionen.

ProspektAktuella

Arkiv