background-img

Notering Nasdaq Stockholm 2017

notering på Nasdaq Stockholm

Den 22 september 2017 offentliggjorde Starbreeze att Nasdaq Stockholms bolagskommitté godkänt att Starbreeze aktier upptas till handel på Nasdaq Stockholm. Styrelsen i Starbreeze fastställde i samband med noteringen nya finansiella mål och upprättade ett prospekt tillgängligt nedan.

ProspektAktuella