background-img

Q&A VR-center i Dubai

Nedan presenteras svar på frågor som inkommit bolaget, uppdaterat 2018-03-12.

 

Har ni någon prognos över hur många betalande besökare VR-centret kan tänkas ha per dag?

Starbreeze lämnar inga prognoser.

 

Var det inte tänkt att the Raft skulle utvecklas till StarVR?

Absolut. När vi förhandsvisade kommande innehåll för ägaren av centret tyckte de så mycket om The Raft att de bad oss om att leverera upplevelsen från start. För att kunna möta deras önskemål valde vi därför att eskalerade produktionstiden, vilket innebar att vi tidsmässigt inte hann implementera upplevelsen för StarVR till öppningen. (Projekt som vi förlägger från externa utvecklare har ofta utvecklats för andra HMD:s och slutförs så innan de konverteras till StarVR). The Raft kommer dock att finnas tillgängligt för StarVR i framtiden.

 

Hur mycket har Starbreeze investerat totalt i VR-centret i Dubai?

I pressreleasen som publicerades i augusti 2017 framgår det att avtalet medför en investering om cirka 10 MUSD som finansieras av Starbreeze via en kredit från Nordea med garanti från Exportkreditnämnden respektive genom marknadsföringsbidrag från StarVR Corporation.

 

Hur stor är Starbreeze del av VR-centret i Dubai?

Starbreeze är huvudleverantör till centret med 8 upplevelser (av 18) och mer än 100 VR-stationer med egna och förlagda VR-upplevelser. Cirka 75 StarVR HMD:s finns på plats.

 

Hur stor del av intäkterna från biljettförsäljningen får Starbreeze?

Starbreeze får 40-50 procent av nettointäkterna (intäkter minus direkta kostnader för drift) från biljettförsäljningen för Starbreeze upplevelser/stationer på VR-centret. De intäkterna delas med lika delar av Starbreeze och StarVR Corporation då Starbreeze erhållit ett marknadsföringsbidrag från StarVR Corporation. Detta ger att Starbreeze erhåller 20-25 procent av nettointäkterna. Som ägare av 33,3 procent av StarVR Corporation får Starbreeze indirekt del av resultatet från samriskbolaget. Om en upplevelse bygger på ett tredjeparts IP, exempelvis upplevelsen OTWD, så erhåller ägaren av IP:et en andel av Starbreeze nettointäkter. Andelen varierar beroende på underliggande avtal med IP-ägaren.

 

Kommer Starbreezes del av intäkterna enbart från de egna VR-stationerna, eller från de totala intäkterna för hela parken?

Starbreeze del av intäkterna kommer från biljettförsäljningen för Starbreeze upplevelser/stationer på VR-centret. Starbreeze har 8 upplevelser och mer än 100 VR-stationer.

 

Hur ser StarVR Corporations del i det hela ut om man pratar om ersättning och licenser för användare av patent och så vidare?

Så länge Starbreeze äger rättigheterna till StarVR så erhåller Starbreeze royalty på sålda headsets, vilket under uppstartsfasen rör sig om mindre summor.

 

Finns de planer på att ta konceptet med enorma VR-parker vidare till andra länder och städer ihop med EMAAR?

Vi ser främst VR-centret i Dubai som en ‘concept store’ där vi kan visa framtida kunder (exempelvis nöjesparker och köpcentrum) hur vårt innehåll och headset kan samspela och därmed skapa ett överlägset koncept. VR-parken har redan fått stor uppmärksamhet och vi utesluter inte fler partnerskap av olika slag.

 

Ungefär hur mycket behöver VR-parken omsätta per dag för att ni ska gå break even?

Vi har inte publicerat några kalkyler för VR-parken.

 

Hur ser planen för marknadsföring ut framöver? Det känns som att ni initialt inte har gjort särskilt mycket reklam. Är tanken att första göra en ‘soft launch’  nu och bli stora genom word of mouth, eller hur ser planen ut för att locka besökare?

VR-parken öppnade den 1 mars och den första perioden kommer att vara en s.k. soft launch, sedan kommer marknadsföringen av centret öka. Det är främst Emaar som sköter marknadsföringen. Peaken för köpcentret som helhet är under månaderna efter Ramadam och kvällarna är den tid på dagen som flest besökare rör sig i staden på grund av värmen.

 

Enterspaces upplevelse Ringwalker finns inte här, vad händer med den?

Ringwalker kommer att ha sin premiär på Sveavägen i Stockholm.

 

Kan ni beskriva hur stor del av själva utformningen av parken som kommer från er?

Vi är helt ansvariga för utformningen av våra fem “zoner” i VR-parker där våra åtta upplevelser finns. John Wick, The Mummy och Construct finns samlade i vår Cinema zone. Parken som helhet är i EMAAR:s regi och de allmänna ytorna är designade enligt deras koncept. Vi har haft en bra och öppen dialog under uppbyggnaden. Starbreeze är experter på innehåll, teknik, VR och spelupplevelser och har gått igenom processen för att rulla ut upplevelser inom destinationsbaserad VR med andra partners. EMAAR är experter på regionen, kulturella faktorer och flödena i Dubai Mall.

 

Vilken livslängd räknar ni med att de upplevelser ni har här i dag har? Hur lång tid tar det innan man måste ersätta attraktionerna med nya, eller är planen att uppdatera de befintliga över tid?

Det finns i planen att uppdatera och optimera upplevelserna över tid.

 

Hur många anställda är det totalt på centret och hur många är det som jobbar samtidigt på ett ungefär?

Det kommer att varierar beroende på tid på dygnet och vilken tid på året. Driften sköts främst av anställda från EMAAR.

 

Är headsetet färdigutvecklat som det är nu, eller kan vi förvänta oss några uppdateringar den närmsta tiden?

 

Headsetet uppdateras och nästa version av headsetet för en professionell kundbas kommer att innehålla eyetracking. StarVR Corporation kommer att presentera mer detaljer senare.

 

Den version av STAR VR som nu tillverkas vad har den för specifikationer, fortfarande 60HZ?

Den nuvarande versionen av VR-headsetet har samma specifikationer som står på hemsidan www.starvr.com.

 

Finns det några planer på ett headset för hemmaanvändare för att konkurrera med exempelvis HTC Vive, eller satsar ni bara på high-end-produkter till nöjesparker och övrigt professionellt bruk?

StarVR är ett premium headset som riktar sig till den professionella marknaden främst B2B applikationer och premium upplevelser som inte går att få hemma. Vi är övertygade om att destinationsbaserad VR är den bästa affärsmodellen för VR för den breda massan i närtid. Headsetet marknadsförs och säljs av StarVR Corporation.

 

Var kommer vi se Starbreezes headset mer än på era VR-parker i Dubai och Stockholm? Har ni några andra användningsområden än nöjesbranschen på gång?

StarVR Corporation ser många appliceringsmöjligheter för StarVR-headsetet på den professionella marknaden och det pågår diskussioner med aktörer från flera branscher.

 

Nu är Dubai öppnat, när räknar ni med att Enterspace Sveavägen öppnar?

Vårt fokus var att först öppna VR-centret i Dubai och se till att driften kan hanteras lokalt. Sedan är det dags att flytta över Starbreeze-kompetens för slutförandet av den tekniska implementationen i centret i Stockholm samt att få hårdvaran på plats. Det finns inget officiellt öppningsdatum, men när den kommersiella öppningen närmar sig kommer Enterspace att informera om detta. Centret i Stockholm är betydligt mindre än det i Dubai.