background-img

Q&A Starbreeze avser genomföra en riktad nyemission – 24 januari 2018

Q&A Starbreeze avser genomföra en riktad nyemission – 24 januari 2018

Varför gör ni en riktad nyemission nu?

Vi vill på ett tids- och kostnadseffektivt sätt säkra bolagets kapitalbehov för verksamheten samt bredda ägarbasen bland institutionella investerare.

 

Ni sa i prospektet att ni hade going concern för 12 månader. Vad har ändrats sedan dess?

Den bedömningen som gjordes då baserades bland annat på vissa antaganden för befintliga spel, timing och mottagandet av kommande spelsläpp samt takten på investeringar i de tre affärsområdena. Sedan dess har förlagspelet RAID presterat långt under våra förväntningar. De lägre intäkterna för RAID i kombination med att lanseringen av OVERKILL’s The Walking Dead (OTWD) är framflyttad till hösten 2018 gör att vi har ett kapitalbehov om cirka 75 MSEK fram till lanseringen.

 

När kommer företrädesemissionen att genomföras?

Styrelsen har för avsikt att besluta om en företrädesemission under första halvåret 2018. Genomförandet av emissionen är föremål för bolagsstämmans godkännande.

 

Varför gör ni både en riktad nyemission och en företrädesemission?

Vi ser möjligheten att få in ytterligare institutionellt ägande men vill också ge vår existerande ägarbas möjligheten att medverka i en emission. Det är anledningen till att vi har för avsikt att göra båda typerna av emissionerna.

 

Varför frånträder vi befintliga ägarnas företrädesrätt?

Styrelsens beslut att frångå aktieägarnas företrädesrätt är att vi på ett tids- och kostnadseffektivt sätt ska kunna säkra bolagets kapitalbehov för verksamheten, samt bredda ägarbasen bland institutionella investerare.

 

Vad ska ni använda pengarna till?

Cirka 75 MSEK ska användas för att säkerställa finansieringen av befintlig affärsplan fram till lanseringen av OVERKILL’s The Walking Dead, planerad till hösten 2018.

Utöver detta har Starbreeze identifierat ett antal affärsmöjligheter utöver befintlig affärsplan som resterande del av nettolikviden från den riktade nyemissionen och den planerade företrädesemissionen ska användas till. Dessa inkluderar:

  • Utöka marknadsföringen inför och under lanseringen av OVERKILL’s The Walking Dead
  • Nya förlagstitlar som inte ingår i befintlig affärsplan
  • Expansion av befintlig spelportfölj till nya plattformar och geografiska marknader samt förlängd utvecklingsplan för PAYDAY 2 till 2019
  • Accelererad produktionsplan för PAYDAY 3

 

Vad är det för nya förslagstitlar?

Under förutsättning att emissionerna genomförs avser vi att teckna ett par nya förlagsprojekt med väletablerade studios under 2018. Dessa investeringar i förlagsverksamheten bedömer vi kommer att innebära en viktig breddning och förstärkning av förlagsportföljen inom affärsområdet Publishing under de närmaste åren.

 

Var det inte i nuvarande planen att expandera befintlig spelportfölj?

Den kommunicerade planen för PAYDAY 2 var att vi skulle fortsätta supporten fram till oktober 2018. Men eftersom intresset fortsatt är så stort –  det var fortfarande ett av de mest spelade spelen på Steam globalt under 2017 – så vill vi förlänga utvecklingsplanen av PAYDAY 2 till 2019.

 

Alla väntar på PD 3. Innebär detta att spelet släpps redan 2020?

Både vi och PAYDAY-fansen har stora förväntningar på uppföljaren. Vi tror att det finns ett stort värde att accelerera produktionsplanen av PAYDAY 3 för att snabbare komma in i full produktionsfas. Som ni vet kommunicerar vi inte längre förväntad lanseringstidpunkt förrän det är dags att gå in i kommersiell lanseringsfas. Spelet ingår inte i omsättningsmålet om 2 000 MSEK för 2020.

 

Varför gör ni inte de nya satsningarna efter OVERKILL’s The Walking Dead har släppts?

Vi behöver cirka 75 MSEK för att brygga till lanseringen av OTWD som är planerad till att lanseras under hösten 2018. Vi har identifierat ett antal initiativ som ligger nära i tiden som vi vill ta tillfället i akt och inte vänta med. Vi vill speciellt utöka marknadsföringen av OVERKILL’s The Walking Dead för att göra lanseringen så lyckad som möjligt. Vi bedömer att de tillkommande investeringarna kommer att skapa betydande framtida mervärden för aktieägarna.

 

Varför ska ni ta in cirka 350 MSEK och inte bara cirka 75 MSEK?

Förhandsintresset för OTWD är enormt och vi vill öka marknadsföringsinsatserna under lanseringen för att skapa ännu bättre förutsättningar för en lyckad lansering. För att bredda portföljen ytterligare och säkerställa lanseringsflödet även kommande år så vill vi genomföra ett antal initiativ under 2018 som vi tror kommer att skapa betydande värde. Finansieringen av dessa initiativ utgör merparten av den föreslagna kapitalanskaffningen.