Största aktieägare

Starbreeze Investerare

STÖRSTA AKTIEÄGARE

Nedan presenteras en tabell med Starbreezes största aktieägare per den 30 september 2018.

Ägare STAR A STAR B Kapital Röster
Bo Andersson Klint 19,302,000 5,377,886 7.59% 24.45%
Swedbank Robur Fonder 533,333 47,453,877 14.75% 6.50%
Avanza Pension 2,352,577 23,080,749 7.82% 5.74%
Smilegate Holdings Inc. 3,601,083 6,018,948 2.96% 5.18%
Första AP-fonden 0 35,370,596 10.87% 4.36%
Michael Hjorth 1,579,931 860,851 0.75% 2.05%
Emmanuel Marquez 1,387,500 2,290,000 1.21% 2.04%
Nordnet Pensionsförsäkring 883,849 4,722,816 1.72% 1.67%
Andrew Rönnholm 686,666 750,029 0.44% 0.94%
Stefan Johansson 666,131 65,432 0.22% 0.83%
Livförsäkringsbolaget Skandia 429,118 1,458,392 0.58% 0.71%
Invesco 0 5,299,631 1.63% 0.65%
Summa största ägare 31,422,188 132,749,207 50.55% 55.13%
Övriga ägare 22,603,674 138,520,485 49.45% 44.87%
Totalt 54,025,862 271,269,692 100.00% 100.00%

* Direkt och via Varvtre.
** Direkt och via Indian Nation Aktiebolag.

Källa: Monitor

Arkiv största ägare 2018-2015

2018-09-30 – Största ägare och ägarstatistik
2018-08-31
2018-07-31
2018-06-30
2018-05-31
2018-04-30
2018-03-31
2018-02-28
2018-01-31
2018-01-31
2017-12-30
2017-11-30
2017-10-31
2017-09-30
2017-08-31
2017-07-31
2017-06-30
2017-05-31
2017-04-30
2017-03-31
2017-02-28
2017-01-31
2016-12-30
2016-11-30
 2016-10-31
2016-09-30
2016-08-31
2016-07-29
2016-06-30
2016-05-31
2016-04-29
2016-03-31
2016-02-29
2016-01-29
2015-12-30
2015-11-30
2015-10-30
2015-09-30
2015-08-31
2015-07-31
2015-06-30
2015-05-29
2015-04-30
2015-03-31
2015-02-27
2015-01-30

2014

 2014-12-30
2014-11-30
2014-10-31
2014-09-30
2014-08-29
2014-07-31
2014-06-30
2014-04-30
2014-03-31
2014-02-28
2014-01-31

2013

2013-12-30
2013-11-29
2013-10-31
2013-09-30
2013-08-30
2013-07-31
2013-06-28
2013-05-31
2013-04-30
2013-03-28
2013-02-28
2013-01-31