background-img

Utdelningspolicy

Starbreeze Investerare

Utdelningspolicy

Starbreeze avser att använda det kassa-flöde som genereras för att finansiera fortsatt utveckling och tillväxt av verksamheten och därmed inte lämna utdelningde närmaste åren.

Ingen utdelning delades ut till aktieägarna för räkenskapsåren 1 juli 2014 till 30 juni 2015, 1 juli 2015 till 31 december 2015, 1 januari 2016 till 31 december 2016 eller 1 januari 2017 till 31 december 2017.

Styrelsen föreslår att ingen utdelning (0) lämnas för räkenskapsåret 2018.