background-img

Utdelningspolicy

Starbreeze Investerare

Utdelningspolicy

Starbreeze avser att använda det kassaflöde som genereras för att finansiera fortsatt utveckling och tillväxt av verksamheten och därmed inte lämna utdelning de närmaste åren.

Ingen utdelning delades ut till aktieägarna för räkenskapsåren 2014 till 2019.

Styrelsen föreslår att ingen utdelning (0) lämnas för räkenskapsåret 2020.