Utdelningspolicy

Starbreeze Investerare

Utdelningspolicy

Styrelsen i Starbreeze har inte för avsikt att föreslå utdelningar under de närmaste åren, utan avser istället att använda det kassaflöde som genereras för att finansiera fortsatt utveckling och tillväxt av verksamheten. Starbreeze långsiktiga policy för utdelning är att dela ut 50 procent av nettovinsten efter skatt från föregående räkenskapsår.