background-img

Q&A StarVR avnoteras från Taipei Exchange

Q&A StarVR avnoteras från Taipei Exchange

Varför avnoteras StarVR?
Styrelsen i StarVR motiverar beslutet med marknadsläget inom branschen samt bolagets affärsplan och strategi. En avnotering anses kunna öka den affärsmässiga flexibiliteten.

 

Kommer Starbreeze att kvarstå som ägare i StarVR?
Detta beslut påverkar inte Starbreeze ägande. Starbreeze har inte beslutat att förändra sitt minoritetsägande om 33 procent i StarVR.

 

Hur påverkar avnoteringen värdet av StarVR?
Enligt vår bedömning påverkas inte värdet av StarVR. Den notering man har haft har varit på en mindre tillväxtlista med mycket begränsad handel i aktien där ca 3 procent av aktierna har varit tillgängliga för handel. Det totala marknadsvärdet den 5 november 2018 baserat på aktiekursen på Taipei Exchange var 941 Mkr.

 

Hur påverkar detta StarVRs IPO-planer?
StarVR anger att detta beslut ökar den affärsmässiga flexibiliteten. Värt att notera är att bolaget inte längre kommer att vara publikt.

 

Kommer StarVR att noteras på någon annan marknad?
StarVR har meddelat att det för närvarande inte finns några planer på alternativa noteringar.

 

Vad händer med de mindre ägarna?
StarVR informerar att de kommer att följa det regelverk som finns för avnotering på Taipei Exchange.

 

Påverkar beslutet relationen mellan Starbreeze och Acer?
Nej, det gör det inte. Vi har samma relation som tidigare och båda bolagen kvarstår som ägare i StarVR.

 

Kommer Starbreeze VR-techteam att flytta över till StarVR såsom kommunicerades i Q3-rapporten?
Den överenskommelse vi har med StarVR om detta team påverkas inte av dagens beslut.

 

Hur går det för StarVR?
StarVR har rapporterat resultat för första halvåret 2018. Bolaget har tidigare meddelat att man fokuserar på att maximera försäljningen mot företagsmarknaden. Beslutet att avnotera StarVR görs för att öka flexibiliteten.

 

Hur påverkar detta lanseringen av StarVR One?
StarVR har meddelat att beslutet inte påverkar produktlanseringsplanen för headsetet StarVR One.