background-img

antal aktier och röster

Förändring av antal aktier och röster i Starbreeze AB

STOCKHOLM (28 februari 2018) - Starbreeze AB meddelar idag att att antalet B-aktier ökade med 842 873 aktier och antalet A-aktier minskade med 842 873 under februari. Antalet röster minskade...

28 02 2018 16:17 / Posted by Starbreeze