background-img

Delårsrapport

Starbreeze AB (publ) delårsrapport Q3 2019

Tredje kvartalet 2019 Nettoomsättningen uppgick till 21,1 MSEK (33,9 MSEK). PAYDAY stod för 17,5 MSEK (20,9 MSEK). EBITDA* uppgick till -10,9 MSEK (-37,9 MSEK). Av- och nedskrivningar om 94,9 MSEK...

05 11 2019 08:02 / Posted by Starbreeze
Starbreeze AB (publ) delårsrapport Q2 2019

Andra kvartalet 2019 Nettoomsättningen uppgick till 160,0 MSEK (123,5 MSEK). 137,1 MSEK är hänförligt till försäljning av förlagsrättigheter avseende 10 Crowns och Psychonauts 2. PAYDAY stod för 14,4 MSEK (31,3...

20 08 2019 08:00 / Posted by Starbreeze
Årsredovisning 2017

12 04 2018 00:00 / Posted by Starbreeze
Bokslutskommuniké 2017

Bokslutskommunikén publiceras kl 8.00. Kl 10.00 presenterar Starbreeze VD Bo Andersson Klint och CFO Sebastian Ahlskog rapporten på Starbreeze Twitch-kanal: https://www.twitch.tv/starbreeze. De kommer också att svara på era frågor. Skicka in...

15 02 2018 00:00 / Posted by Starbreeze
Delårsrapport Q3 2017

Delårsrapporten publiceras kl 8.00 den 16 november 2017. Kl 10.00 presenterar Starbreeze VD Bo Andersson Klint och CFO Sebastian Ahlskog rapporten på Starbreeze Twitch-kanal: https://www.twitch.tv/starbreeze. De kommer också att svara på...

16 11 2017 10:00 / Posted by Starbreeze
Delårsrapport Q2 2017

24 08 2017 00:00 / Posted by Starbreeze
Delårsrapport Q1 2017

11 05 2017 00:00 / Posted by Starbreeze
Bokslutskommuniké Q4 2016

16 02 2017 00:00 / Posted by Starbreeze
Delårsrapport Q3 2016

24 11 2016 00:00 / Posted by Starbreeze