background-img

Starbreeze

Kallelse till årsstämma i Starbreeze AB (publ)

STOCKHOLM – Aktieägarna i Starbreeze AB (publ), 556551–8932, (“Bolaget”) kallas härmed tillårsstämma tisdagen den 4 juni 2019 klockan 15.00 på Biograf Skandia, Drottninggatan 82, Stockholm. Anmälan Aktieägare som önskar delta...

03 05 2019 15:00 / Posted by Starbreeze
Nasdaq välkomnar Starbreeze till huvudmarknaden

03 10 2017 11:34 / Posted by Starbreeze