background-img

Tyst period

Tyst period Q4 2017

Starbreeze tillämpar en tyst period på minst 30 dagar före publiceringen av sina delårsrapporter. Under denna period träffar företagets representanter inte investerare, analytiker och finanspress. Datum för publicering av bolagets...

15 01 2018 00:00 / Posted by Starbreeze
Tyst period Q3 2017

Starbreeze tillämpar en tyst period på minst 30 dagar före publiceringen av sina delårsrapporter. Under denna period träffar företagets representanter inte investerare, analytiker och finanspress. Datum för publicering av bolagets...

16 10 2017 00:00 / Posted by Starbreeze