Starbreeze AB: Kommuniké från extra bolagsstämma, 12 juni, i Starbreeze AB (publ) samt tillträde av förvärv och ökning av aktiekapitalet

By | Corporate News | No Comments

Extra bolagsstämma i Starbreeze AB (publ) har hållits klockan 17.00 den 12 juni 2015 i Stockholm. Nedan följer en sammanfattning av beslut tagna vid stämman. Fullständiga detaljer avseende besluten framgår av beslutsunderlagen till stämman, se bolagets hemsida www.www.starbreeze.com.

Beslut