IMG_0852.JPG

Kallelse till ÅRSSTÄMMA 2015/2016 i Starbreeze AB (publ)

By | Announcements, Corporate News, Investor News | No Comments

Kallelse till ÅRSSTÄMMA i Starbreeze AB (publ)

Aktieägarna i Starbreeze AB (publ), 556551-8932, kallas härmed till årsstämma onsdagen den 25 maj 2016 klockan 16.00 på Grand Hôtel, lokal: ”Stockholm”, Södra Blasieholmshamnen 8, Stockholm.

Anmälan

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska

  • dels vara införd i eget namn i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken torsdagen den 19 maj 2016,
  • dels göra anmälan till bolaget senast torsdagen den 19 maj 2016, helst före kl.16.00, till adress Starbreeze AB, ”Årsstämma”, Box 7731, 103 95 Stockholm eller via e-post: bolagsstamma@starbreeze.com.

Vid anmälan ska uppges namn, person-/organisationsnummer, adress, telefonnummer och aktieinnehav. I det fall aktieägaren avser att låta sig företrädas genom ombud måste behörighetshandlingar, såsom exempelvis fullmakter och registreringsbevis, vara tillgängliga vid stämman. Sådana behörighetshandlingar bör emellertid även biläggas anmälan. För den som önskar företrädas av ombud tillhandahåller bolaget fullmaktsformulär som finns tillgängligt på bolagets hemsida, www.starbreeze.com.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste, för att äga rätt att delta vid bolagsstämman, tillfälligt omregistrera aktierna i eget namn. Aktieägare som önskar sådan omregistrering måste underrätta sin förvaltare om detta i god tid före torsdagen den 19 maj 2016, då sådan omregistrering ska vara verkställd.

Read More

DBD_Standard_Edition

Dead by Daylight to be released on June 14th, available today for pre-order on Steam

By | Announcements, Corporate News, Investor News, Products, Publishing | No Comments

Starbreeze AB, an independent creator, publisher and distributor of high quality entertainment products, together with Canadian studio Behaviour Digital Inc. announced today that the highly anticipated asymmetrical horror game Dead by Daylight will be released on June 14th and that pre-orders will be available on Steam later today.

The standard edition of the game is available for purchase at $ 19.99 / € 19.99 while the deluxe edition is available at $ 29.99 / € 29.99 on PC through Steam and other digital distribution channels. Both versions are available as 5-pack for $ 79.99 / €79.99 and $ 119.99 / € 119.99 respectively. The official soundtrack is available for $ 9.99 / € 9.99.

A closed beta will be made available on May 29th leading up to the game’s release on June 14th.

Dead by Daylight is an asymmetrical multiplayer horror game in which one crazed killer hunts four survivors through a terrifying nightmare. Players take on the role of both killer and survivors in a deadly game of cat and mouse. It’s a Mature Gamer take on the thrill of Hide & Seek.

Read More

SBZ_slide1_3

Årsredovisning för Starbreeze AB (publ) räkenskapsår 2015/2016 finns nu tillgänglig

By | Announcements, Corporate News, Investor News | No Comments

Starbreeze AB, en oberoende skapare, utgivare och distributör av högkvalitativa underhållningsprodukter, meddelar idag att årsredovisning för Starbreeze AB (publ) verksamhetsår 2015/2016 finns tillgänglig på Starbreeze hemsida.

Starbreeze håller årsstämma onsdagen den 25 maj 2016 klockan 16.00 på Grand Hôtel, Stockholm.

Ladda ner rapporten här:  Starbreeze AB (publ) årsrapport 2015-2016

###

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Maeva Sponbergs, Investor Relations, Starbreeze AB.

Tel: +46(0)8-209 208, email: ir@starbreeze.com

 

Om Starbreeze

Starbreeze är en oberoende skapare, utgivare och distributör av högkvalitativa underhållningsprodukter. Med studios i Stockholm, Paris och Los Angeles, skapar vi spel efter egen design och licensierat innehåll. Målet är att skapa starka franchise i- och utanför själva spelet. Vi lever och dör för gameplay. Starbreeze är pionjär inom självständig digital distribution av spel, och välkomnar utvecklare att dra nytta av dess publiceringskunnande på Steam, där man har ett av den digitala distributionsplattformens största spelarforum.

Starbreeze senaste spel omfattar adrenalinstinna bankrånarspelet PAYDAY 2 och i produktion ligger den kommande överlevnads-shootern OVERKILL’s The Walking Dead baserat på serietidningssuccén.  

Härnäst siktar Starbreeze på att utveckla verkligt uppslukande VR-upplevelser genom att integrera mjuk- och hårdvara i Project StarVR och StarVR headsets.

Med huvudkontor i Stockholm, är Starbreeze aktier noterade på Nasdaq Stockholm First Premier under ticker STAR A och STAR B med ISIN-koderna SE0007158928 (A-aktien) och SE0005992831 (B-aktien). Bolagets Certified Adviser är Remium Nordic.

ElemenTerra Key Art

STARBREEZE expands its Publishing initiative – invests $750,000 USD in Freeform Labs VR game ElemenTerra

By | Announcements, Corporate News, Investor News, Products, Publishing | No Comments

Starbreeze AB, an independent creator, publisher and distributor of high quality entertainment products, today announced its agreement, investing $750,000 USD in US based studio Freeform Labs, Inc. in regards to the upcoming VR game ElemenTerra. Starbreeze finances the development and receives 50% of royalties for the lifetime of the game. Freeform Labs and Starbreeze Publishing AB will each own 50% of the intellectual property rights.

ElemenTerra is a social VR world-building puzzle game, that takes place amidst a cosmic event of the cataclysmic sort. The player will be able to take on the role as a god-like deity and assist the population of the universe to rebuild the planets.

 Download artwork: ElemenTerra Key Art

Read More

Hardcore-thumbnail-PACKS

Payday 2 To Feature Hardcore Heists For Stx Entertainment’s New Film “Hardcore Henry”

By | Announcements, Corporate News, Investor News, PAYDAY 2, Products | No Comments

PAYDAY 2 TO FEATURE HARDCORE HEISTS

FOR STX ENTERTAINMENT’S NEW FILM

“HARDCORE HENRY”AS PART OF INNOVATIVE

STUDIO PARTNERSHIP WITH PIONEERING

GAME DEVELOPER STARBREEZE

 

– STX Taps Into PAYDAYs 9 Million Active Users For New Movie Thats Been Called A Mix of Jason Bourne, Captain America and Call of Duty” As Hardcore Henry Gets A Special Online Game Integration-

(Burbank, CA and Stockholm, Sweden – March 28, 2016) – As STX Entertainment prepares for the release of its wildly original action film Hardcore Henry, the studio has partnered with independent game developer, creator and publisher Starbreeze, which will integrate an all new character from the film and two new heists into its award-winning and phenomenally popular game PAYDAY 2.

Read More

IMG_0852.JPG

PAYDAY 2 for SteamOS out now – Free for existing PAYDAY 2 owners on the Steam platform

By | Announcements, Corporate News, Investor News, PAYDAY 2 | No Comments

Starbreeze AB, an independent creator, publisher and distributor of high quality entertainment products, today announced the release of PAYDAY 2 for the SteamOS operating system with a standard price of $19.99/€19.99. Available immediately, the update is free for all existing PAYDAY 2 owners on the Steam platform, as well as customers having previously purchased the Alienware Steam Machine. The SteamOS version of the game will additionally support the Steam Controller and SteamCloud – a feature that enables users to sync their save files between the different operating systems.

The SteamOS version of PAYDAY 2 will continuously be updated day and date with the existing Windows version of the game. PAYDAY 2 on Steam can be found here: http://store.steampowered.com/app/218620/

Read More

IMG_0852.JPG

Starbreeze AB (publ) Year-end report October 1st 2015 – December 31st 2015

By | Announcements, Corporate News, Investor News | No Comments

These corporate news are available in Swedish and English.

Please find the Year-end report October 1st 2015 – December 31st 2015 attached below:

Changed Fiscal Year
Note that in accordance with the decision taken on the Annual Shareholders Meeting in November 2015, this will be the last report of the fiscal year 2015/2016. The next report to be issued from Starbreeze will be the First Quarterly Report of 2016 and will be distributed on May 12 2016.

Pressrelease for download: 2016-02-25-Starbreeze Year End Report Q2 2015-2016
 Pressmeddelandet för nedladdning: 2016-02-25 Starbreeze Bokslutskommunike oktober 2015 december 2015
 Läs hela bokslutskommunikénBokslutskommunike Q2 2016-02-25

Read More

SBZ_slide1_3

KORRIGERAD: Kommuniké från extra bolagsstämma i Starbreeze AB (publ) den 22 februari

By | Announcements, Corporate News, Investor News | No Comments

Korrigering: Pressmeddelandet är korrigerat i tredje stycket med understruken text.

Extra bolagsstämma i Starbreeze AB (publ) har hållits klockan 15.00 den 22 februari 2016 i Stockholm. Nedan följer en sammanfattning av beslut tagna vid stämman. I och med besluten från den extra bolagsstämman är samarbetet och avtalspaketet med Smilegate Holdings Inc inte längre villkorat av stämmans beslut; se vidare i pressmeddelandet om affären och samarbetet med Smilegate som distribuerats den 21 januari: http://www.starbreeze.com/2016/01/starbreeze-and-smilegate-in-long-term-strategic-partnership/

Read More

IMG_0852.JPG

Presentation of new suggested Board Member in Starbreeze AB (publ)

By | Announcements, Corporate News, Investor News | No Comments

At Starbreeze Extraordinary General Meeting to be held on 22 February 2016, Smilegate has proposed that the nomination committee will submit mr Sung, Smilegate Holding’s CIO, as a candidate to the EGM.

Presentation of the new proposed Board Member: Joon Ho Sung, South Korea. Born: 1976.

Mr Sung currently holds positions in Smilegate Holdings (CIO), Smilegate Megalab (CEO), Smilegate Investment (Board of Directors) and Sundaytoz (Board of Directors)

Read More

Wolf Pack Poster

PAYDAY 2 DLC “Wolf Pack” now available on Steam

By | Announcements, Corporate News, PAYDAY 2, Products | No Comments

Starbreeze AB, an independent creator, publisher and distributor of high quality entertainment products, today announced that the 31st DLC for PAYDAY 2, titled “Wolf Pack”, successfully launched on Steam on February 11th. The DLC is available for purchase at $ 6.99 / € 6.99 on PC through Steam and other digital distribution channels. The DLC is free to owners of the PAYDAY: The Heist Wolf Pack DLC as a nod to veteran players who have been following the franchise since the first game.

The Wolf Pack DLC includes the following:

  • Two classic heists from PAYDAY: The Heist are now available in PAYDAY 2 – the Counterfeit and Undercover jobs.
  • A secondary grenade launcher called the China Puff 40mm Grenade Launcher is added to the game. Bombs away!
  • The Pounder, Wolf’s favorite nailgun melee weapon.
  • 4 masks, patterns and materials inspired by Wolf
  • Two remixes of two classics – enjoy Simon Viklunds new 2016 renditions of Home Invasion and Three Way deal
  • 10 new achievements have been added with some classic ones from the original heists making a return as well.

Read More