Starbreeze AB (publ) bokslutskommuniké 2016

By | Announcements, Corporate News, Regulatory Releases | No Comments

 

Den fullständiga bokslutskommunikén finns att hämta på www.starbreeze.com/investor-relations/. Finansiella tabeller finns tillgängliga i slutet av detta dokument.

ÄNDRAT RÄKENSKAPSÅR 

Notera att i enlighet med beslut taget på årsstämman i november 2015 är detta den fjärde delårsrapporten sedan omläggningen av bolagets räkenskapsår till kalenderår. Jämförelseperioden Q4 2015 motsvarar perioden oktober-december 2015, tidigare benämnd Q2 2015/2016.

Read More